Revision

REVISION

Den bästa kvalitetssäkringen ett företag kan få är en revision.

 

En professionellt genomförd revision är till en fördel för företaget när man skall få större leverantörskrediter eller om företaget skall låna pengar.

Det ger Er som är ledare och ägare trygghet och säkerhet med ett bra medinflytande i bolaget.

Det innebär också en kvalité för alla intressenter, ägare, kunder, och myndigheter.

 

Det bästa är när man kan använda sin revisors kunskap och erfarenhet som ett bollplank, ett stöd man kanske inte annars har.

 

Vår revisor har jobbat inom revision sedan år 1991 och blev godkänd revisor 1999.  Med garanti för våra professionella tjänster är han medlem i FAR, en branschorganisation för bland annat revisorer.