Bokslut

BOKSLUT

Bokslut är den avslutande delen i redovisningen där man avslutar den löpande bokföringen för varje räkenskapsår.

 

Beroende på vilken storlek och företagsform företaget har upprättar man förenklat årsbokslut, årsbokslut eller en årsredovisning. Anledningen till att man har olika former beror på att det finns olika lagar och regler för de olika företagsformerna samt för verksamhetens storlek.

Tips inför bokslut:

  • Ha ordningen på den löpande bokföringen.
  • Gör avstämningar månadsvis eller låt en av våra konsulter göra det åt dig.
  • Inventera lager, dokumentera och skriv under varulagerinverteringsintyg.
  • Bokför och sammanställ de första 2 månaderna på det nya räkenskapsåret.